Dessa WiFi-moduler har världsdata som laddas på samt inbyggd VPN som säkrar all data som den hanterar och gör det omöjligt lokalisera användaren.